مهره ماسوره استیل

شرکت ایران استنلس تامین انواع مهره ماسوره فولادی و استنلس استیل دنده ای در سایز های مختلف از3/8اینچ الی 2 اینچ| مهره ماسوره استیل| مهره ماسوره استنلس استیل| مهره ماسوره رزوه ای استنلس استیل| مهره ماسوره دنده ای استیل|فروش مهره ماسوره|فروش مهره ماسوره استیل| فروش مهره ماسوره استنلس استیل| فروش مهره ماسوره دنده ای استنلس استیل| فروش مهره ماسوره رزوه ای استنلس استیل| مهره ماسوره فولادی| مهره ماسوره دنده ای فولادی|مهره ماسوره رزوه ای فولادی|فروش مهره ماسوره فولادی|فروش مهره ماسوره دنده ای فولادی|فروش مهره ماسوره رزوه ای فولادی|ساخت مهره ماسوره| ساخت مهره ماسوره دنده ای فولادی| ساخت مهره ماسوره دنده ای استنلس استیل|مهره ماسوره دو اینج استنلس استیل|مهره ماسوره دنده ای دو اینج فولادی|مهره ماسوره 3/4 اینج فولادی و استنلس استیل| مهره ماسوره 1/2 اینج استنلس استیل و فولادی| فروش مهره ماسوره 3/4فولادی و استیل | ساخت مهره ماسوره 1 اینچ فولادی و اسنتلس استیل

شرکت ایران استنلس سازنده انواع مهره ماسوره فولادی و استنلس استیل دنده ای در سایز های مختلف از3/8اینچ الی 2 اینچ| مهره ماسوره استیل| مهره ماسوره استنلس استیل| مهره ماسوره رزوه ای استنلس استیل| مهره ماسوره دنده ای استیل|فروش مهره ماسوره|فروش مهره ماسوره استیل| فروش مهره ماسوره استنلس استیل| فروش مهره ماسوره دنده ای استنلس استیل| فروش مهره ماسوره رزوه ای استنلس استیل| مهره ماسوره فولادی| مهره ماسوره دنده ای فولادی|مهره ماسوره رزوه ای فولادی|فروش مهره ماسوره فولادی|فروش مهره ماسوره دنده ای فولادی|فروش مهره ماسوره رزوه ای فولادی|ساخت مهره ماسوره| ساخت مهره ماسوره دنده ای فولادی| ساخت مهره ماسوره دنده ای استنلس استیل|مهره ماسوره دو اینج استنلس استیل|مهره ماسوره دنده ای دو اینج فولادی|مهره ماسوره 3/4 اینج فولادی و استنلس استیل| مهره ماسوره 1/2 اینج استنلس استیل و فولادی| فروش مهره ماسوره 3/4فولادی و استیل | ساخت مهره ماسوره 1 اینچ فولادی و اسنتلس استیل

 

(Union fitting)

 مهره ماسوره وسیله اتصال دهنده بین دو قسمت از سيستم لوله كشي میباشد كه از دو قسمت نر و ماده تشكيل شده  . اين دو قطعه هر كدام به طور جداگانه روي لوله يا اتصالات ديگر بسته شده و سپس با جفت كردن نر و ماده و بستن مهره واسط ارتباط بين اجزاي اتصال دهنده برقرار مي شود .

 كاربرد اين وسیله در ارتباط دادن لوله هاي فاضلاب بسيار كم است و بيشترين مورد استفاده آن در لوله كشي آب بهداشتي ، تهويه فاضلات و مدارهاي بسته مي باشد و معمولاً در تعميرات لوله كشي كاربرد زيادي دارد .

شرکت ایران استنلس  تامین کننده انواع مهره ماسوره  فولادی و استنلس استیل دنده ای از سایز 3/8 اینج الی 2 اینچ در ایران میباشد .