مقایسه وزن میلگرد کارخانه‌ها

جدول مقایسه وزنی انواع میلگرد کارخانه های مختلف

جدول مقایسه وزنی انواع میلگرد کارخانه های مختلف

محاسبه گر وزن لوله » مقایسه وزن میلگرد کارخانه‌ها

وزن هر شاخه میلگرد ذوب آهن اصفهان و مقایسه آن با وزن میلگرد دیگر کارخانه‌های تولیدکننده ایران
 
وزن هر شاخه (kg) 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32
ذوب آهن اصفهان 4.74 7.392 10.656 14.52 18.96 24 29.64 35.76 46.2 57.96 75.72
کویر کاشان   7.5 11 14.8 19.2 24.6 30 36 46.4 58.5 76
اهواز 4.5   10.5 15 20 25 30        
نیشابور       14.2
14.6
18.8
19.2
24
24.4
29
29.4
36
36.4
46.8
47.2
57.8
58.5
 
سیرجان     10
10.5
13
13.4
17.5 22.5          
شاهین بناب 4.44
4.66
7.07
7.31
10.19
10.54
13.88
14.36
18.29
18.77
23.16
23.76
28.60
29.35
34.50
35.41
44.75
45.57
55.92
57.39
73.05
74.98
ظفر بناب 4.2 6.2 10.2 13.6 17.3 22.1 28 35.5 45.9    
حسن رود 4.7 6.9 10 13.7 18 22.9 29.6        
آذر فولاد امین 4.41 7 10.13 13.9 18.13 23 28.3 34.2 44.6 56 73.1
میانه       14.5 19 24 29.5 36 46.5    
امیرکبیر خزر     10.7
11.1
13.7
14.2
18
18.5
24 28
29
       
آریان فولاد   7 10 14 18 23       30  
کاوه تیکمه داش 4.596 7.284 10.152 13.86 18.96 23.28 28.4 34.41 44.88 56.88 74.4
شاهرود         18
19.5
24
25
29.5
31
       
ارگ تبریز       14.5 18.5
19
23
24
29.5 35
35.5
     
شمس تهران     9.5
10
               
دماوند       15 17
18
           
کرمان         19            
الیگودرز کلاف
500کیلویی
کلاف
500کیلویی
کلاف
500کیلویی
               
شیراز کلاف
320کیلویی
کلاف
320کیلویی
کلاف
320کیلویی
کلاف
320کیلویی