وزن نبشی

جدول وزن انواع نبشی

جدول وزنی انواع نبشی آهن و استیل

محاسبه گر وزن لوله » وزن نبشی

وزن شاخه 12 متری (kg) وزن شاخه 6 متری (kg) سایز نبشی (cm)
18 9 3
28 14 4
44 22 5
64 32 6
112 56 8
180 90 10
240 120 12
380 190 15