وزن میلگرد

جدول وزن میلگرد | وزن میلگرد | وزن میلگرد اهن | وزن میلگرد استیل | وزن میلگرد فولادی

جدول وزن میلگرد | وزن میلگرد | وزن میلگرد اهن | وزن میلگرد استیل | وزن میلگرد فولادی

محاسبه گر وزن لوله » وزن میلگرد


 
سایز میلگرد (mm) وزن شاخه 12متری (kg)
8 5
10 7.8
12 11
14 15
16 20
18 25
20 30
22 37
25 47
28 58
30 66
32 75
34 85
36 95
38 106
40 118