مهره ماسوره جوشی صنایع غذایی

شرکت ایران استنلس تامین کننده و فروشنده انواع مهره ماسوره جوشی استیل صنایع شیر و غذایی | مرکز فروش و پخش مهره ماسوره جوشی | فروش مهره ماسوره جوشی صنایع شیر | فروش مهره ماسوره صنایع شیر

شرکت ایران استنلس تامین کننده و فروشنده انواع مهره ماسوره جوشی استیل صنایع شیر و غذایی | مرکز فروش و پخش مهره ماسوره جوشی | فروش مهره ماسوره جوشی صنایع شیر | فروش مهره ماسوره صنایع شیر

 ( weld union sanatary )

وسیله اتصال دهنده بین دو لوله یا شیر و لوله که توسط جوش آرگون متصل میگردد و از 3 قسمت نری و مادگی و مهره واسط تشکل شده که دو قسمت نری و مادگی به لوله یا شیر پروانه ای جوش می شود و بعد از بستن مهره واسطه ارتباط بین دو لوله برقرار می شود.

عمده کابرد این وسیله در ارتباط دادن لوله های صنایع شیر می باشد.

شرکت ایران استنلس تامین کننده و فروشنده مهره ماسوره صنایع شیر می باشد.