سه راهی جوشی استیل صنایع شیر

زانو ۹۰ درجه جوشی استیل

زانو استیل جوشی فشار قوی


ایران استینلس